Viktig informasjon fra Studentbarnehagene! Denne websiden stenges i løpet av sommeren 2013.

OBS! Dersom du skal søke plass i studentbarnehagene fra august 2013, må du søke via Tromsø kommunes nettside (www.tromso.kommune.no/barnehager)Søknadsfrist 01.03.2013.

Dette gjelder også for dere som har plass og vil fornye denne, eller søke overflytting til andre barnehager. Søknadsfrist 15.02.2013.

Ved ønske om plass før 01.06.2013, kan søknad legges inn her, men må i tillegg registreres på Tromsø kommunes søknadsweb

For å kunne søke her, må barnet og minst en foresatt ha norsk personnummer (11 siffer).

To use this web page, both the child and at least one of the parents must have a Norwegian personal id-number. If you need help, call phonenumber 77 64 90 01 or 77 64 90 37.


Ny søknad / Søknad om overflytting
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage i menyen over. Du trenger ikke logge inn for å søke plass. Alle søknader om overflytting MÅ registreres på Tromsø kommunes søknadsweb før 15. februar. Gi beskjed i dagens barnehage, slik at søknad får riktig prioritet. Søknader på denne siden som gjelder for høst 2013, vil ikke bli behandlet.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten/MinID/BankId. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass må du være innlogget.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.

Du er ikke innlogget

Logg inn med ID-porten/MinID

Hjelp

OBS! Du trenger ikke logge inn for å søke barnehageplass. Gå direkte til menyen /fliken Barnehage og fyll ut din søknad.

Personvernerklæring

Informasjon om ID-porten/MinID

Studentsamskipnaden i Tromsø, Studentbarnehagene, Teorifagbygget hus 2, 9037 Tromsø.
Telefon 77 64 90 01 / 77 64 90 37